Schrijfwijze naw-gegevens op drukwerk

Vaak is het niet duidelijk hoe je je btw-, IBAN- en KvK-nummer moet weergeven op briefpapier, facturen, website en dergelijke. In dit artikel leest u er meer over.

IBAN

Wat is de beste manier om een IBAN (een internationaal rekeningnummer) te noteren? 

Vanaf 2014 is het gebruik van het IBAN (‘international bank account number’) verplicht. Dit nummer is lang en bevat geen spaties, althans als het bijvoorbeeld bij internetbankieren ingevuld moet worden: NL99BANK0123456789.

Het is aan te raden om IBAN-nummers mét spaties te noteren in drukwerk, om zo de kans op verschrijvingen bij het overnemen ervan te verkleinen. Volgens de site ‘Over op IBAN’ kan dat het best op deze manier:

 • NL99 [BANK] 0123 4567 89 (Nederland)
 • BE68 [BANK] 0123 4567 89 (België)

Dus:

 • landcode en controlegetal (dat getal verschilt per rekeningnummer)
 • banklettercode
 • tiencijferig rekeningnummer in 4-4-2-combinatie

Het oude rekeningnummer staat altijd achteraan. Het wordt voorafgegaan door een of meer nullen. Zo is het IBAN-nummer van Giro 555 NL08INGB0000000555, en met de ‘spatienotatie’ NL08 INGB 0000 0005 55.

Kamer van Koophandel (afkorting KvK)

Het 8-cijferige Kamer van Koophandel nummer schrijf je zonder puntjes
Bijvoorbeeld: KvK 14097419

BTW nummer

Is het BTW met hoofdletters of btw met kleine letters?De afkorting van ‘belasting over de toegevoegde waarde’ is btw, met kleine letters.

Dat is officieel pas zo sinds 2005. In het Groene Boekje van 1995 stond nog BTW in hoofdletters. Maar er waren diverse redenen om die hoofdletters niet meer te gebruiken. Ten eerste is btw geen eigennaam, maar een gewoon woord. Ten tweede worden veelgebruikte afkortingen in principe met kleine letters geschreven. Vandaar dat het uiteindelijk btwgeworden is. (Van Dale nam btw al in 1999 met kleine letters op in het woordenboek.)

Het btw-nummer bestaat uit:

 • de landcode NL
 • een RSIN/fiscaal nummer of burgerservicenummer
 • een toevoeging van 3 posities: B01 t/m B99

Een btw-nummer heeft 14 tekens en ziet er bijvoorbeeld zo uit: NL152947814B02

Officieel schrijf je het btw nummer zonder punten, maar voor de leesbaarheid wordt het vaal als volgt gedaan: NL 1529.47.814.B02

Nationale telefoon- en faxnummers

Het netnummer en het abonneenummer worden gescheiden door een kort streepje. De cijfers van het abonneenummer worden van rechts naar links per twee gegroepeerd en gescheiden door een (halve) spatie. Bij abonneenummers met een oneven aantal cijfers vormen de eerste drie cijfers een groepje. Voorbeelden:

 • 0229-56 78 90
 • 045-549 18 74

Er mogen spaties rondom het streepje staan.

 • 0229 – 56 78 90
 • 045 – 459 18 74

In twee gevallen kan van deze algemene regel worden afgeweken:

 1. als een andere groepering van de cijfers gemakkelijker te onthouden is. Voorbeelden:
  →   020-66 77 888
  →   
  345 000
  →   
  0800-30 30 30 3
 2. als binnen een bedrijf of organisatie de eerste cijfers steeds gelijk zijn, maar de laatste vier cijfers (het doorkiesnummer) verschillen. Voorbeelden:
  →   030-454 3000 (conciërge)
  →   030-454 3001 (secretariaat)
  →   030-454 3245 (kantine)

Het is lange tijd gebruikelijk geweest om het netnummer tussen haakjes te zetten; dat werd ook voorgeschreven in de NEN-norm uit 1963. Voorbeelden:

 • (0229) 56 78 90 (conciërge)
 • (020) 623 45 67 (kantine)

Het netnummer werd bij het bellen via het vaste net binnen hetzelfde netnummergebied namelijk weggelaten. Dit principe is inmiddels niet meer richtinggevend, om verschillende redenen:

 1. het netnummer kan nu altijd gekozen worden, ook binnen het netnummergebied;
 2. er zijn veel telefoonnummers (mobiele nummers, servicenummers, landelijke nummers) waarbij geen netnummer weggelaten kan worden;
 3. wie met een mobiele telefoon belt, moet altijd het netnummer gebruiken.

Mobiele nummers

Het nummer van een mobiele telefoon wordt op dezelfde manier geschreven als een vast telefoonnummer: met een streepje na 06 en met (halve) spaties tussen groepen van twee cijfers. Voorbeeld:

 • 06-21 39 80 72

Internationale telefoon- en faxnummers

Als bij het telefoonnummer ook het landnummer wordt gegeven, vervalt het eerste cijfer (0) van het netnummer. Tussen landnummer en netnummer wordt een spatie in plaats van een streepje geschreven. Het landnummer wordt voorafgegaan door het plusteken, dat staat voor het toegangsnummer tot het internationale net. Dat toegangsnummer wordt niet vermeld, aangezien dit niet in alle landen 00 is. Tussen het plusteken en het landnummer staat geen spatie. Voor de weergave van het abonneenummer gelden dezelfde regels als bij de nationale nummers. Voorbeelden:

 • +31 229 56 78 90
 • +31 20 623 45 67
 • +31 6 54 32 23 45

Soms, bijvoorbeeld in Italiaanse telefoonnummers, moet ook het eerste cijfer (0) van het netnummer gebruikt worden. Voorbeeld:

 • +39 055 28 82 28

De internationale notatie wordt ook wel nationaal gebruikt.

Afkortingen

In een adreslijst, in een briefhoofd of e-mailafsluiting met de gegevens van de afzender enzovoort wordt het telefoon- of faxnummer doorgaans voorafgegaan door de aanduiding telefoon (meestal afgekort als tel.) of fax. Hoewel het aan het Engels ontleende woord fax oorspronkelijk een afkorting is (van facsimile = ‘reproductie’), wordt het gebruikt als een gewoon woord en niet gevolgd door een punt. Voorbeelden:

 • Tel. 0229-56 78 90
 • Fax 0229-56 78 91

Zie ook: Telefoonnummers in België

Bron: taaladvies.net

LinkedInTwitterFacebookPinterestEmailPrint

Laat een reactie achter

captcha